×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: May 2, 2016 8:18 PM
Views: 1958
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #include <math.h>
 5. #include <windows.h>
 6. int prim(int n);
 7. void main()
 8. {
 9.     int n,i,j,m,k=4;
 10.     printf("Podaj gorna granice przedzialu, aby sprawdzic dla niego hipoteze goldbacha: ");
 11.     fflush(stdin);
 12.     scanf("%d",&n);
 13.     for(i=4;i<=n;i=i+2)
 14.     {
 15.     for(j=2;j<=i;j++)
 16.     {
 17.         if(prim(j))
 18.         {
 19.             for(m=2;m<=i;m++)
 20.             {
 21.                 if(prim(m))
 22.                 {
 23.                     if(m+j==i){k=k+2;goto wynik;}
 24.                 }
 25.             }
 26.         }
 27.     }wynik: printf("%d = %d + %d\n",i,m,j);}
 28.     if(k==n+2)printf("Wniosek: dla przedzialu 4-%d hipoteza goldbacha jest prawdziwa.",n);
 29.     else printf("Blad lub obalenie hipotezy goldbacha dla przedzialu 4-%d.",n);
 30. }
 31.  
 32. int prim(int n)
 33. {
 34.     int k,i,j=1;
 35.     k=sqrt(n);
 36.     for(i=2;i<=k;i++)
 37.     {
 38.         if(n%i==0)
 39.         {
 40.             j=0;break;
 41.         }
 42.     }return j;
 43. }
 44.