×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: May 2, 2016 8:21 PM
Modified: May 14, 2016 11:13 AM
Views: 1999
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <time.h>
 3. #include <math.h>
 4. #include <windows.h>
 5. #define roz 8
 6. void pusta(int t[][roz]);//wypelnia tablice kropkami
 7. void druk(int t[][roz]);//drukuje tablice
 8. void zapisz(int t[][roz],int r[][roz],int m, int n);//zapisuje wczytana komorke liczba min wokol
 9. void wczytaj(int t[][roz],int w[],char m, int n);//pobiera od gracza wsp i sprawdza ich poprawnosc
 10. void zera(int t[][roz],int r[][roz],int m, int n);//zeruje 5 zerowych komorek wokol
 11. void wylicz(int r[][roz]);//uruchamia licz dla komorek roznych od miny w tablicy zakrytej
 12. int spr(int t[][roz],int m, int n);//sprawdza czy komorka mn jest mina
 13. int spr2(int t[][roz],int r[][roz]);//przelicza tablice w poszukiwaniu poprawnie oznaczonych min przez gracza
 14. int spro(int t[][roz],int r[][roz]);//podaje ile min zostalo graczowy
 15. int licz(int t[][roz],int m, int n);//liczy ilosc min wokol komorki mn
 16. void los(int t[][roz]);//losuje miny na planszy
 17. void zero(int x, int y, int tab1[][roz], int tab2[][roz]);
 18.  
 19. void main()
 20. {
 21.     int miny[roz][roz],tab[roz][roz],t[1],wsp[2];
 22.     int i,m,n,u,w,x=0,q;
 23.     pusta(miny);pusta(tab);
 24.     los(miny);
 25.     wylicz(miny);q=1;
 26.     while(q)
 27.     {
 28.         system("cls");
 29.         printf("Pozostalo min: %d",spro(tab,miny));
 30.         druk(tab);
 31.         wczytaj(tab,wsp,m,n);
 32.         u=wsp[0];w=wsp[1];
 33.         if(licz(miny,u,w)==32)
 34.         {zero(u,w,tab,miny);}
 35.  
 36.         zapisz(tab,miny,u+65,w+1);
 37.         if(spr2(tab,miny)==10 && spro(tab,miny)==0)
 38.         {goto wygrana;}
 39.  
 40.         q=spr(miny,u,w);
 41.     }
 42.     system("cls");
 43.     druk(miny);
 44.     printf("Trafiles mine w polu %c%d!\n",u+65,w+1);
 45.     if(x==1){wygrana: druk(tab);
 46.             printf("Wygrales!");}
 47. }
 48. void zero(int x, int y, int tab1[][roz], int tab2[][roz])
 49. {
 50.     int i,j;
 51.     if(tab1[x][y]!=46)
 52.         return 0;
 53.     if(x<0 || x>roz-1)
 54.         return 0;
 55.     if(y<0 || y>roz-1)
 56.         return 0;
 57.     if(tab2[x][y]>48 && tab2[x][y]<57)
 58.         tab1[x][y]=tab2[x][y];
 59.     if(tab2[x][y]!=32)
 60.         return 0;
 61.     tab1[x][y]=tab2[x][y];
 62.     for(i=0;i<3;i++)
 63.     {
 64.         for(j=0;j<3;j++)
 65.         {zero(x-1+i,y-1+j,tab1,tab2);}
 66.     }
 67. }
 68. void zera(int t[][roz],int r[][roz],int m, int n)
 69. {
 70.     int i,j,u,w;
 71.     for(i=0;i<5;i++)
 72.     {
 73.         for(j=0;j<5;j++)
 74.         {
 75.             u=abs(abs(m+i)-1);
 76.             w=abs(abs(n+j)-1);
 77.             if(r[u][w]==32 && w<roz)
 78.             {
 79.                 t[u][w]=licz(r,m,n);
 80.             }
 81.         }
 82.     }
 83. }
 84. void wylicz(int r[][roz])
 85. {
 86.     int i,j;
 87.     for(i=0;i<roz;i++)
 88.     {
 89.         for(j=0;j<roz;j++)
 90.         {
 91.             if(r[i][j]!='$'){
 92.             r[i][j]=licz(r,i,j);}
 93.         }
 94.     }
 95. }
 96. int spro(int t[][roz],int r[][roz])
 97. {
 98.      int i,j,k=0;
 99.     for(i=0;i<roz;i++)
 100.     {
 101.         for(j=0;j<roz;j++)
 102.         {
 103.             if(t[i][j]=='o')
 104.             {k++;}
 105.         }
 106.     }
 107.     return 10-k;
 108. }
 109. int spr2(int t[][roz],int r[][roz])
 110. {
 111.     int i,j,k=0;
 112.     for(i=0;i<roz;i++)
 113.     {
 114.         for(j=0;j<roz;j++)
 115.         {
 116.             if(t[i][j]=='o' && r[i][j]=='$')
 117.             {k++;}
 118.         }
 119.     }
 120.     return k;
 121. }
 122. int licz(int t[][roz],int m, int n)
 123. {
 124.     int k=0,i,j;
 125.     for(i=0;i<3;i++)
 126.     {
 127.         for(j=0;j<3;j++)
 128.         {
 129.             if((n==0 && j==0)|| (n==roz-1 && j==2))
 130.             {continue;}
 131.             else{
 132.             if(t[m-1+i][n-1+j]=='$')
 133.                 {k++;}}
 134.         }
 135.     }
 136.     if(k==0){return k+32;}
 137.     else{return k+48;}
 138. }
 139. int spr(int t[][roz],int m, int n)
 140. {
 141.     int k=1;
 142.     if(t[m][n]=='$')
 143.     {k=0;}
 144.     return k;
 145. }
 146. void los(int t[][roz])
 147. {
 148.     int i,j,k,l,m=0;
 149.     srand(time(NULL));
 150.     k=rand()%roz;
 151.     l=rand()%roz;
 152.     for(i=0;i<10;i++){
 153.     while(t[k][l]!=46)
 154.     {
 155.         k=rand()%roz;
 156.         l=rand()%roz;
 157.     }
 158.     t[k][l]='$';}
 159. }
 160. void wczytaj(int t[][roz],int w[],char m, int n)
 161. {
 162.     int x,q=0;
 163.     char k;
 164.     printf("Podaj komorke: ");
 165.     fflush(stdin);
 166.     scanf("%c%d%c",&m,&n,&k);
 167.     x=t[m-65][n-1];
 168.     if(x!=46){if(x!=111){q=1;}}
 169.     while(q || n>=roz+1)
 170.     {
 171.         printf("Zla komorka! Podaj ponownie: ");
 172.         fflush(stdin);
 173.         scanf("%c%d%c",&m,&n,&k);
 174.         x=t[m-65][n-1];q=0;
 175.         if(x!=46){if(x!=111){q=1;}}
 176.     }
 177.     if(k==111)
 178.     {
 179.         w[0]=7;w[1]=9;
 180.         t[m-65][n-1]='o';}
 181.  
 182.     else{
 183.     w[0]=m-65;w[1]=n-1;}
 184.     system("cls");
 185. }
 186. void pusta(int t[][roz])
 187. {
 188.     int i,j;
 189.     for(i=0;i<roz;i++)
 190.     {
 191.         for(j=0;j<roz;j++)
 192.         {t[i][j]=46;}
 193.     }
 194. }
 195. void druk(int t[][roz])
 196. {
 197.     int i,j;
 198.     printf("\n\n    ");
 199.     for(i=0;i<roz;i++){
 200.     printf("%d   ",i+1);}
 201.  
 202.     printf("\n\n\n");
 203.  
 204.     for(i=0;i<roz;i++){
 205.         printf("%c   ",i+65);
 206.         for(j=0;j<roz;j++)
 207.         {
 208.             printf("%c   ",t[i][j]);
 209.         }
 210.         printf("\n\n");}
 211. }
 212. void zapisz(int t[][roz],int r[][roz],int m, int n)
 213. {
 214.     int i,p=licz(r,m-65,n-1);
 215.     for(i=0;i<roz;i++)
 216.     {
 217.         if(65+i==m)
 218.         {
 219.             t[i][n-1]=p;
 220.         }
 221.     }
 222. }
 223.  
 224.