Suggest a feature
×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: May 2, 2016 8:28 PM
Views: 26
Wczytuje do tablicy dwuwymiarowej wyłącznie liczby
pierwsze. Wydrukować liczby znajdujące się w polach tablicy o obu indeksach
całkowicie podzielnych przez 3. Do przemieszczania się po elementach tablicy wykorzystać wskaźniki.
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #define LICZBA 10
 5. void los(int t[LICZBA][LICZBA]);
 6. void wysw(int t[LICZBA][LICZBA]);
 7. int prim(int n);
 8. void main()
 9. {
 10.     int tab[LICZBA][LICZBA];
 11.     los(tab);wysw(tab);
 12. }
 13. void los(int t[LICZBA][LICZBA])
 14. {
 15.     int i,j;
 16.     srand(time(NULL));
 17.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 18.     {
 19.         for(j=0;j<LICZBA;j++)
 20.         {
 21.             *(*(t+i)+j)=rand()%100;
 22.  
 23.             while(prim(*(*(t+i)+j)))
 24.                 *(*(t+i)+j)=rand()%100;
 25.         }
 26.     }
 27. }
 28. void wysw(int t[LICZBA][LICZBA])
 29. {
 30.     int i,j;
 31.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 32.     {
 33.         for(j=0;j<LICZBA;j++)
 34.         {
 35.             if((j+1)%3==0 && (i+1)%3==0)
 36.             printf("i=%d;j=%d \t%2d\n",i+1,j+1,*((*t+i)+j));
 37.         }
 38.     }
 39. }
 40. int prim(int n)
 41. {
 42.     int k,i,j=0;
 43.     k=sqrt(n);
 44.     for(i=2;i<=k;i++)
 45.     {
 46.         if(n%i==0)
 47.         {
 48.             j=1;break;
 49.         }
 50.     }return j;
 51. }
 52.  
 53.  
 54.