Suggest a feature
×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: May 2, 2016 8:31 PM
Views: 25
2)Napisać program wczytujący do tablicy jednowymiarowej ciąg liczb całkowitych. Wydrukować na ekranie kolejno te liczby, które mają wszystkie cyfry parzyste. Do przemieszczania się po elementach tablicy wykorzystać wskaźniki
3(strcpy)
4(najmn)
5(odwracanie tab)
6(znajdz w tab):
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #define LICZBA 5
 5. void los(int t[LICZBA]);//1,2,4,5
 6. int dl_l(int a);//2
 7. void wysw_parz(int t[LICZBA]);//2
 8. void kopia(char *q, char *w);//3
 9. void pok(int t[LICZBA]);
 10. int najmn(int t[LICZBA]);//4
 11. int znajdz(int t[LICZBA],int szuk);//6
 12. void odwroc(int t[]);//5
 13.  
 14. void main()
 15. {
 16.     int tab[LICZBA];
 17.     los(tab);pok(tab);
 18.     printf("\n");
 19.     znajdz(tab,5);
 20. }
 21. int znajdz(int t[LICZBA],int szuk)
 22. {
 23.     int i,q,f=0;
 24.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 25.     {
 26.         if(*(t+i)==szuk){
 27.                 q=i;
 28.                 f=1;}
 29.     }
 30.     if(f==0)return printf("Nie znaleziono.");
 31.     else return q;
 32. }
 33. void odwroc(int t[])
 34. {
 35.     int dl=(LICZBA/2),i;
 36.     int pom1,pom2;
 37.     for(i=0;i<dl;i++)
 38.     {
 39.         pom1=*(t+i);
 40.         pom2=*(t+LICZBA-1-i);
 41.         *(t+i)=pom2;
 42.         *(t+LICZBA-1-i)=pom1;
 43.     }
 44. }
 45. void los(int t[LICZBA])
 46. {
 47.     int i,j;
 48.     srand(time(NULL));
 49.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 50.     {
 51.         for(j=0;j<LICZBA;j++)
 52.             *(t+i)=rand()%100;
 53.     }
 54. }
 55. void wysw_parz(int t[LICZBA])
 56. {
 57.     int i=0,j,m,n=1;
 58.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 59.     {
 60.         j=0;
 61.         for(m=0;m<dl_l(*(t+i));m++)
 62.         {
 63.             j=(*(t+i)-j)/pow(10.0,m);
 64.             if(j%2!=0){n=0;break;}
 65.             j=*(t+i)%10;
 66.         }
 67.         if(n==1)
 68.         printf("%d ",*(t+i));
 69.         n=1;
 70.     }
 71. }
 72. int dl_l(int a)
 73. {
 74.     int i=1;
 75.     while(a>10)
 76.     {
 77.         a=a/10.0;
 78.         i++;
 79.     }return i;
 80. }
 81. void kopia(char *q, char *w)
 82. {
 83.     while(*q)
 84.     {
 85.         *w=*q;
 86.         q++;w++;
 87.     }
 88. }
 89. int najmn(int t[LICZBA])
 90. {
 91.     int i,n=*t;
 92.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 93.         if(*(t+i)<n)
 94.             n=*(t+i);
 95.     return n;
 96. }
 97. void pok(int t[LICZBA])
 98. {
 99.     int i;
 100.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 101.         printf("%d ",*(t+i));
 102. }
 103.  
 104.