Suggest a feature
×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: May 2, 2016 8:36 PM
Views: 20
Napisz program, który dla każdej kolumny tablicy znajdzie wartość minimalną, maksymalną oraz wyznaczy wartość średnią.
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #define LICZBA 3
 5. void los(int t[LICZBA][LICZBA]);
 6. void pok(int t[LICZBA][LICZBA]);
 7. int najmn(int t[LICZBA][LICZBA],int p);//4
 8. int najw(int t[LICZBA][LICZBA],int p);//4
 9. float sred(int t[LICZBA][LICZBA],int p);
 10. void gl(int t[LICZBA][LICZBA]);
 11. void main()
 12. {
 13.     int tab[LICZBA][LICZBA];
 14.     los(tab);
 15.     pok(tab);
 16.     gl(tab);
 17. }
 18. void gl(int t[LICZBA][LICZBA])
 19. {
 20.     int i,p=0;
 21.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 22.     {
 23.         printf("min: %d max: %d sr: %f\n",najmn(t,p),najw(t,p),sred(t,p));
 24.         p++;
 25.     }
 26. }
 27. void los(int t[LICZBA][LICZBA])
 28. {
 29.     int i,j;
 30.     srand(time(NULL));
 31.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 32.     {
 33.         for(j=0;j<LICZBA;j++)
 34.             *(*(t+i)+j)=rand()%100;
 35.     }
 36. }
 37. int najmn(int t[LICZBA][LICZBA], int p)
 38. {
 39.     int i,n=*(*t);
 40.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 41.         if(*(*(t+i)+p)<n)
 42.             n=*(*(t+i)+p);
 43.     return n;
 44. }
 45. int najw(int t[LICZBA][LICZBA], int p)
 46. {
 47.     int i,n=*(*t);
 48.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 49.         if(*(*(t+i)+p)>n)
 50.             n=*(*(t+i)+p);
 51.     return n;
 52. }
 53. void pok(int t[LICZBA][LICZBA])
 54. {
 55.     int i,j;
 56.     for(i=0;i<LICZBA;i++){
 57.         for(j=0;j<LICZBA;j++)
 58.         printf("%2d ",*(*(t+i)+j));
 59.     printf("\n\n");}
 60. }
 61. float sred(int t[LICZBA][LICZBA],int p)
 62. {
 63.     float sr=0;
 64.     int i;
 65.     for(i=0;i<LICZBA;i++)
 66.         sr=sr+(float)t[i][p];
 67.     sr=1.0/LICZBA*sr;
 68.     return sr;
 69.  
 70. }
 71.  
 72.