×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: May 7, 2016 1:50 PM
Modified: May 14, 2016 11:12 AM
Views: 2239
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #include <windows.h>
 5. #include <string.h>
 6. #define ROZ 12
 7.  
 8. typedef struct{
 9.     char nazwisko[12];
 10.     char klasa[5];
 11.     char sprawowanie[5];
 12.     }uczen_s;
 13. void wpiszUcznia(uczen_s *s,int ile);
 14. void drukujUczniow(char *skad,uczen_s s[],int ile, size_t rozmiar);
 15. void zapiszUczniow(char *gdzie, uczen_s s[],size_t rozmiar);
 16. void szukajSprawo(char *skad,uczen_s s[],int ile, size_t rozmiar);
 17. void main()
 18. {
 19.     uczen_s uczen[10];
 20.     int ile,i;
 21.     char wybor;
 22.     size_t rozmiar=sizeof uczen;
 23.     printf("Podaj ilosc uczniow: ");fflush(stdin);
 24.     scanf("%d",&ile);
 25.     printf("1)Wpisz uczniow\n2)Pokaz wszystkich\n3\Wyszukaj\nWybrana operacja: ");fflush(stdin);
 26.     scanf("%c",&wybor);
 27.     switch(wybor){
 28.         case 49: wpiszUcznia(uczen,ile);break;
 29.         case 50: drukujUczniow("szkola.bin",uczen,ile,rozmiar);break;
 30.         case 51: szukajSprawo("szkola.bin",uczen,ile,rozmiar);break;
 31.         default : printf("Zla komenda");
 32.  
 33.     }
 34. }
 35. void wpiszUcznia(uczen_s *s,int ile)
 36. {
 37.     int i=0;
 38.     while(i<ile){
 39.         printf("Podaj nazwisko: ");
 40.         gets(s[i].nazwisko);
 41.         printf("Podaj klase: ");
 42.         gets(s[i].klasa);
 43.         printf("Podaj sprawowanie: ");
 44.         gets(s[i].sprawowanie);
 45.         i++;
 46.         printf("\n");
 47.     }
 48. }
 49. void drukujUczniow(char *skad,uczen_s s[],int ile, size_t rozmiar)
 50. {
 51.     FILE *fr;
 52.     int i;
 53.       if((fr=fopen(skad,"rb"))==0) printf("Blad odczytu.");
 54.     fread(s,rozmiar,1,fr);
 55.     for(i=0;i<ile;i++)
 56.         printf("%s\t%s\t%s\n",s[i].nazwisko,s[i].klasa,s[i].sprawowanie);
 57.     fclose(fr);
 58.  
 59. }
 60. void zapiszUczniow(char *gdzie, uczen_s s[],size_t rozmiar)
 61. {
 62.     FILE *fr;
 63.     if((fr=fopen(gdzie,"wb"))==0) printf("Blad zapisu.");
 64.         fwrite(s,rozmiar,1,fr);
 65.     fclose(fr);
 66. }
 67. void szukajSprawo(char *skad,uczen_s s[],int ile, size_t rozmiar)
 68. {
 69.     FILE *fr;
 70.     char jakie[5];
 71.     printf("Podaj sprawowanie: ");fflush(stdin);
 72.     scanf("%s",jakie);
 73.     int i;
 74.       if((fr=fopen(skad,"rb"))==0) printf("Blad odczytu.");
 75.     fread(s,rozmiar,1,fr);
 76.     for(i=0;i<ile;i++)
 77.         if(!strcmp(jakie,s[i].sprawowanie))
 78.             printf("%s\t%s\t%s\n",s[i].nazwisko,s[i].klasa,s[i].sprawowanie);
 79.     fclose(fr);
 80.  
 81. }
 82.