×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: May 7, 2016 2:00 PM
Views: 1993
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #include <windows.h>
 5. #include <string.h>
 6. #define ROZ 12
 7.  
 8. typedef union{
 9.     int liczba;
 10.     char kod[4];
 11. }unia_u;
 12. int odwroc(int liczba);
 13. void main()
 14. {
 15.     int num,i;
 16.     printf("Podaj liczbe do zakodowania: ");fflush(stdin);
 17.     scanf("%d",&num);
 18.     num = odwroc(num);
 19.     printf("%d",num);
 20. }
 21. int odwroc(int liczba)
 22. {
 23.     int i;
 24.     char kod[4],j;
 25.     unia_u unia;
 26.     unia.liczba = liczba;
 27.     for(i=0;i<2;i++)
 28.     {
 29.         j=unia.kod[i];
 30.         unia.kod[i]=unia.kod[3-i];
 31.         unia.kod[3-i]=j;
 32.     }
 33.     return unia.liczba;
 34. }
 35.