×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
0
 
0
Language: C
Posted by: Damian Pytkowski
Added: Sep 23, 2016 12:01 AM
Views: 2125
Tags: calc steam
 1. #include<stdio.h>
 2. #include<windows.h>
 3. #include <time.h>
 4.  
 5. int Pow(int TWO,int M)
 6. {
 7.                 int Product=1,i;
 8.                 for(i=0;i<M;i++)
 9.                 {
 10.                 Product=Product * TWO;}
 11.  
 12.                 return Product;
 13.  
 14. }
 15. void insertSort(int a[], int length)
 16. {
 17.     int i, j, value;
 18.  
 19.     for (i = 1; i < length; ++i) {
 20.         value = a[i];
 21.         for (j = i - 1; j >= 0 && a[j] > value; --j)
 22.             a[j + 1] = a[j];  
 23.         a[j + 1] = value;
 24.     }
 25. }
 26.  int loga2(int x )
 27. {
 28.   int ans = 0 ;
 29.   while( x>>=1 ) ans++;
 30.   return ans ;
 31. }
 32. int enterData(int dest[])
 33. {
 34.     FILE *fr;
 35.     int i=0;
 36.     if((fr=fopen("wartosci.txt","r"))==NULL)printf("Blad odczytu.");
 37.     while(!feof(fr)){
 38.          fscanf(fr,"%d ",&dest[i]);
 39.         i++;
 40.     }
 41.         fclose(fr);
 42.         return i;
 43. }
 44. int sumuj(int arr[],int N)
 45. {
 46.         int i,suma=0;
 47.         for(i=0;i<N;i++)
 48.         {
 49.                 suma+=arr[i];
 50.         }
 51.         return suma;
 52. }
 53.  
 54. void usun(int arr[], int arrCls[],int N)
 55. {
 56.         FILE *fw;
 57.         int i,j=0;
 58.         if((fw=fopen("wartosci.txt","w"))==NULL)printf("Blad zapisu.");
 59.        
 60.         for(i=0;i<N;i++){
 61.                
 62.                 if(arr[i]==arrCls[j])
 63.                         j++;
 64.                 else   
 65.                         fprintf(fw,"%d ",arr[i]);              
 66.         }
 67.         fclose(fw);
 68. }
 69. void wyswDop(int arr[],int arrCls[],int N)
 70. {
 71.         int i,j=0;
 72.         for(i=0;i<N;i++){
 73.                
 74.                 if(arr[i]==arrCls[j])
 75.                         j++;
 76.                 else   
 77.                         printf("%d ",arr[i]);          
 78.         }      
 79. }
 80.  
 81. void mieszaj(int arr[], int N)
 82. {
 83.         int n=N/2;
 84.         int i,los,los2,zast;
 85.         srand(time(NULL));
 86.         for(i=0;i<N;i++)
 87.         {
 88.                 los=rand()%N;
 89.                 los2=rand()%N;
 90.                 zast=arr[los];
 91.                 arr[los]=arr[los2];
 92.                 arr[los2]=zast;
 93.         }
 94. }
 95. void wezPierwsze(int arr[],int arrDest[],int N1)
 96. {
 97.         int i;
 98.         for(i=0;i<N1;i++)
 99.                 arrDest[i]=arr[i];
 100. }
 101.  
 102.  
 103. int main()
 104. {
 105.         int i,j,N,nZ,k,suma=0,cena,min,n,m,suma1,p,n1,stab;
 106.         float procent;
 107.         int arr[50],wynik[24],tab2[50],mniejsza[24];
 108.         int *wskMn,*wskArr, *wsk;
 109.         char c;
 110.        
 111.         while(1){
 112.                 wskArr=arr;
 113.                 wskMn=mniejsza;
 114.                 wsk=arr;
 115.                 n=0;
 116.                 procent=0;
 117.                 printf("*Teraz mozesz edytowac dane.\n");
 118.                 getch();
 119.                 N=enterData(wskArr);
 120.                 nZ=N;
 121.                
 122.                 if(N>23)
 123.                 {
 124.                         mieszaj(wskArr,N);
 125.                         wezPierwsze(wskArr,wskMn,23);
 126.                         insertSort(wskArr,N);
 127.                         insertSort(wskMn,23);
 128.                         wskArr=wskMn;
 129.                         stab=sumuj(wskArr,23);
 130.                         N=23;
 131.                 }
 132.                 else
 133.                 {
 134.                         insertSort(wskArr,N);
 135.                         stab=sumuj(wskArr,N);
 136.                 }
 137.                 Sleep(100);
 138.                 min=5000;
 139.                 printf("Wczytano %d przedmiotow o wartosci %d.\n",N,stab);
 140.                 printf("Podaj cene: ");
 141.                 scanf("%d",&cena);
 142.                
 143.                 for(j=Pow(2,N)-1;j>0;j--){
 144.                         //procent=100-(((float)j)/((float)Pow(2,N)-1))*100;
 145.                         //printf("%.0f%%%\r",procent);
 146.                         k=j;
 147.                         p=0;
 148.                         while(k>0){
 149.                                 if(k%2==1) {
 150.                                         suma+=wskArr[p];
 151.                                         tab2[n]=wskArr[p];
 152.                                         n++;
 153.                                         }
 154.                                 k=k/2;
 155.                                 p++;
 156.                         }
 157.                         if(suma>=cena){
 158.                                 if(suma<min){
 159.                                         for(m=0;m<n;m++){
 160.                                                         wynik[m]=tab2[m];
 161.                                                         suma1=suma;
 162.                                                 }
 163.                                                 min=suma;
 164.                                                 n1=n;  
 165.                                         }
 166.                                 }
 167.                         suma=0;
 168.                         n=0;
 169.                         if(suma1 - cena <= 1) break;
 170.                 }
 171.                 printf("\n");
 172.                
 173.                 printf("A : ");
 174.                 wynik[n1]=0;
 175.                 for(i=0;i<n1;i++)
 176.                         printf("%d ",wynik[i]);
 177.                 printf("\t->\t%d\n",suma1);
 178.                
 179.                
 180.                 wskArr=wsk;
 181.                 N=nZ;
 182.                 printf("\n");
 183.                 printf("Czy usunac %d wartosci?\n",n1);fflush(stdin);
 184.                 c=getchar();
 185.                 if(c!='n'){
 186.                         usun(wskArr,wynik,N);
 187.                         printf("*Usuwanie zakonczone.\n");
 188.                         Sleep(1000);
 189.                         system("cls");
 190.                 }
 191.                 else{
 192.                         system("cls");
 193.                         Sleep(100);
 194.                 }
 195.         }
 196. }