Suggest a feature
×

Welcome to TagMyCode

Please login or create account to add a snippet.
0
1
 
0
Language: PHP
Posted by: ic L…
Added: Nov 19, 2016 5:42 PM
Modified: Nov 20, 2016 8:05 PM
Views: 49
V tomto případě šířka, ale pro výšku by to bylo stejné. Bere všechny přípustné CSS jednotky (včetně calc) v případě špatně zadané hodnoty se použije default, v případě nezadání jednotek se doplní px. Strings je \Nette\Utils\Strings
 1.         public $width = '100%';
 2.         public function __set_Width($width)
 3.         {
 4.                 if (Strings::match($width, '~^calc\s?(.+);?$~i')) {
 5.                         $return = $width;
 6.                 } else {
 7.                         $return = Strings::replace($width, '~\s~i', '');
 8.                         $return = Strings::replace($return, '~,~', '.');
 9.                         $parts = Strings::match($return, '~^(\d+\.?\d*)(px|mm|cm|in|pt|pc|em|ex|ch|rem|%|vw|vh|vmin|vmax)?;?$~i');
 10.                         if (!$parts) {
 11.                                 $return = $this->_properties['width']; // použije se defaultní hodnota
 12.                         } else if (!isset($parts[2])) {
 13.                                 $return = $parts[1].'px';
 14.                         }
 15.                 }
 16.  
 17.                 $this->setProperty('width', $return); // něco jako return
 18.         }