Boy * i = new Boy("Hoàng Ngọc");
// Chính là tôi.
Girl * u ;
while (true) {
try {
u = new MyLove();
}
catch (std::bad_alloc) {
continue;
}
if (u != NULL){ break; }
// Thường chúng ta sẽ bị mắt kẹt trong vòng lặp này...
// ... cho thời gian rất dài, gần như vĩnh cữu!
}
try{
while (true) {
switch( u->statu() ){
case"đói bụng": i->feed(u);break;
case"mệt mõi": i->hug(u);break;
case"buồn ngủ": i->sleep(u);break;
default: i->say(u,":))))");break;
}
}
}
catch(MyLove::DoNotLoveMe){
// Một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn lại thông báo này.
i->believeInLove (false);
// Stop...
sys.exit(-1);
// ... Cho đến khi khởi động lại !

}
  Anh đã chờ em                             
chờ em trong
      
    333 ngày 17 giờ
  07
phút 33 giây
Sống trong cô đơn.
- Hoàng Ngọc

2020 Hoàng Ngọc